t

Materiały dydaktyczne i inne do pracy w domu - nauczanie zdalne - listopad 2020

Drodzy rodzice i opiekunowie,

w tym miejscy udostępniamy materiały dydaktyczne do kształcenia na odległość, przygotowane przez naszych nauczycieli. Oprócz materiałów do realizacji podstawy programowej znajdziecie też takie, które można wykorzystać do utrwalenia wiedzy i umiejętności dziecka, rozwijania kreatywności, a także w czasie wolnym z dzieckiem lub podczas zabawy.


Warto także śledzić naszą stronę na Facebooku:

gdzie zamieszczamy także różne kreatywne pomysły na spędzanie czasu w domu
Strony internetowe z materiałami dydaktycznymiZabawy muzyczne dla młodszych i starszychPrzedszkole
Klasy I - III Szkoły PodstawowejKlasy IV - VIII Szkoły Podstawowej Szkoła Przysposabiająca Do Pracy
OrewyZajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne
Zajęcia z kreatywnościTerapieKatecheza
Pomoc psychologicznaInna aktywność podczas pobytu w domu

Strony internetowe:Przedszkole
Klasy I - III Szkoły Podstawowej
Klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej
Szkoła Przysposabiajaca Do Pracy
Orewy

Zajęcia komputerowe

Jak zalogować się na konto Teams?

Wychowanie fizyczne
Zajęcia rozwijające/kształtujące kreatywność
gwiazdka
domkidomkidomkigwiazdka
chustserwetkiwieniecpodłoga
drzewo drzewo drzewo barwy
barwybarwyjezykifrontaż
Terapie


Katecheza
Pomoc psychologiczna

Inna aktywność podczas pobytu w domu