top

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązki informacyjne:

obowiązek informacyjnyObowiązek informacyjny - informacja zbiorcza

obowiązek informacyjnyUczeń/Opiekun prawny

obowiązek informacyjnyPracownik

obowiązek informacyjnyKandydat do pracy

obowiązek informacyjnyPraktykant

obowiązek informacyjnyStażysta

obowiązek informacyjnyWolontariusz

obowiązek informacyjnyUmowa zlecenie/Umowa o dzieło

Wzory zgód i oświadczeń

zgodyWzór zgody - wizerunek ucznia

obowiązek informacyjnyWzory zgód pracownika

obowiązek informacyjnyZgoda kandydata do pracy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SOSW w Żukowie jest Pan Mateusz Woźniak.

Adres e-mail: iod.soswzukowo@gmail.com