t
Gmina Żukowo wspiera projekty
realizowane w SOSW w Żukowie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW:

„Jesteśmy wśród Was - Kolorowo, balonowo!"
- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
"


oraz "XXVI Turniej Gier i Zabaw Ruchowych"


logo Gminy Zukowo