t
Gmina Żukowo wspiera projekty
realizowane w SOSW w Żukowie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW:

„Jesteśmy wśród Was - Ahoj, przygodo!"
- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
"


"XXVIII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych"


logo Gminy Zukowo