t
Gmina Żukowo wspiera projekty
realizowane w SOSW w Żukowie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW:

„Jesteśmy wśród Was - Kolorowo, balonowo!"
- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
"


"XXVII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych"

oraz „Swego nie znacie...- Legendy żukowskie oczami dzieci ze spektrum autyzmu”.


logo Gminy Zukowo