t

AKTUALNOŚCI
16 kwietnia 2021 r.

Konferencja „Zrozumieć autyzm - w drodze do samodzielności” organizowana w ramach powiatowych obchodów Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu

Za nami piąta już Konferencja „Zrozumieć autyzm” skierowana do rodziców, nauczycieli, terapeutów oraz osób zainteresowanych tematyką autyzmu. Ze względu na trwanie pandemii po raz pierwszy przeprowadzona została w formule online.

Honorowym patronatem, jak co roku, wydarzenie objęli Starosta Kartuski p. Bogdan Łapa oraz Burmistrz Gminy Żukowo p. Wojciech Kankowski. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Świat Autyzmu” z Kartuz, skupiające rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Gośćmi spotkania byli również: wizytator Kuratorium Oświaty z Delegatury w Kościerzynie p. Elżbieta Roszkowska oraz dyrektor wydziału Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Kartuskim p. Jolanta Tersa.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona została tematyce wspierania samodzielności w zakresie samoobsługi, komunikacji, budowania prawidłowych relacji ze środowiskiem rówieśniczym oraz radzeniu sobie w sytuacjach życia codziennego osób ze spektrum.

Wiemy dobrze, że tylko dobra współpraca środowisk wspierających terapię i edukację osób ze spektrum, zrozumienie tematu oraz kompleksowe działania oparte na sprawdzonych naukowo metodach przyczynić się mogą do budowania samodzielności osób ze spektrum oraz poprawy jakości ich życia, jak również ich rodzin.

Ważne słowa do uczestników skierowali Starosta Kartuski, Burmistrz Gminy Żukowo oraz pani wizytator z Delegatury w Kościerzynie, którzy deklarując swoje stałe poparcie dla tej ważnej inicjatywy, podkreślli, iż w sytuacji stałego wzrostu liczby osób, u których zdiagnozowano autyzm, niezbędne jest organizowanie takich akcji edukacyjnych, wzajemna wymiana doświadczeń, nabywanie wiedzy, która prowadzić będzie do lepszego funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w środowisku społecznym i rodzinnym.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą. Podczas spotkania zaprezentowali się kolejno: mgr Karolina Szymanowska (Stowarzyszenie Świat Autyzmu) z tematem „Rodzina w drodze do samodzielności”, dr Marta Jurczyk (Uniwersytet Gdański) z tematem „Mam autyzm, mam seksualność – kształtowanie samodzielności w obszarze seksualności”, mgr Ewa Włodarska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka) z tematem „Kształtowanie samodzielności - Kiedy rozpocząć? Jak uczyć?”, mgr Anna Wenta, mgr Marta Niska (Pracowania Diagnozy i Terapii Dziecka) z tematem „Rola nauczyciela wspomagającego w kształtowaniu samodzielności ucznia z autyzmem”, mgr Julita Wołoszyn, mgr Olga Leszczyńska (SOSW w Żukowie) z tematem „Kształtowanie samodzielności wśród wychowanków z autyzmem w wieku przedszkolnym w SOSW w Żukowie - w praktyce”, mgr Żaneta Diks (SOSW w Żukowie) z tematem „”Zrobię to sam” – nauka samodzielności”, mgr Krzysztof Tokarski (Blog Asperger i życie z zespołem Aspergera) z tematem: "Błędy nauczycieli w komunikacji z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera”.

Szczególnie dziękujemy uczestnikom spotkania, których liczba (ponad 100 osób) potwierdziła wagę poruszanej tematyki oraz potrzebę organizowania takiej formy edukacji. Przy okazji obchodów miesiąca świadomości autyzmu pamiętajmy, że osoby ze spektrum żyją i funkcjonują razem z nami na co dzień, a naszym zadaniem jest zdobywać wiedzę o tym zaburzeniu aby skutecznie wspierać ich w napotykanych problemach, zdobywać coraz większą samodzielność i coraz lepiej funkcjonować społecznie.

Udostępniamy harmonogram konferencji i skróty wystąpień prelegentów:

Galeria zdjęć
konferancja

Zapraszamy za rok!

24 stycznia 2020 r.
Spotkanie z rodzicami

W czwartek 30 stycznia 2020 r. o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami.


Zaplanowano:

  • prelekcja "Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss" - p. Katarzyna Gmurek
  • sprawy bieżące, krótka ocena I semestru - dyrektor Barbara Bulczak
  • spotkania z wychowawcami w klasach/ spotkania z terapeutami i innymi specjalistami

Zapraszamy!

20 grudnia 2019 r.
Ferie świąteczne

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od poniedziałku 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. trwają ferie świąteczne

Natomiast czwartek 2 stycznia oraz piątek 3 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, jednakże odbywać sie będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

11 listopada 2019 r.
18 listopada - szkolenie kadry SOSW

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkolnym poniedziałek 18 listopada 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, w związu ze szkoleniem kadry SOSW (pierwsza pomoc przedmedyczna.

W szkoleniu brać udział bądą wszyscy pracownicy, w związku z tym prosimy o nieprzysyłanie dzieci do placówki, jednakże w wyjątkowych wypadkach opieka zostanie zapewniona.

11 listopada 2019 r.
Zaktualizowany regulamin wycieczek

Informujemy, iż w regulaminie wycieczek umieściliśmy zapis o możliwości oddania dokumentów ucznia nauczycielowi na czas wycieczki (pkt. V)


wrzesień 2019 r.
Regulamin wycieczek, regulamin oraz plan pracy Rady Rodziców

Prosimy do zapoznanie się z nowym regulaminem wycieczek, obowiązującym w SOSW oraz regulaminem Rady Rodziców:


Przygotowaliśmy także propozycję planu pracy Rady Rodziców - uwagi i sugestie do treści dokumentu zgłaszać można na odres e-mail Ośrodka soswzuk@poczta.onet.pl lub do Przewodniczącej Rady Rodziców (członkowie Rady).23 września 2019 r.
Zaktualizowany program wychowawczo - profilaktyczny

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym programem wychowawczo - profilaktycznym SOSW:2 czerwca 2019 r.
Festyn Integracyjny "Jesteśmy wsród Was - podróż do Krainy Bajek"

Przeżyjmy to jeszcze raz:Przedstawienie "Zamieszanie w Krainie Bajek" - teatrzyk "Kurtyna w górę", zespół Wolt, wychowankowie i nauczyciele - wersja IPrzedstawienie "Zamieszanie w Krainie Bajek" - teatrzyk "Kurtyna w górę", zespół Wolt, wychowankowie i nauczyciele - wersja II HD - opracowanie filmu: Andrzej ŻyrekI jeszcze niespodzianka - film z Festynu zrealizowany przez Pana Mirosława Kłosowskiego -
prawdziwego Tatę Wielkiego Baja ;)
Bardzo dziękujemy!kwiecień 2019 r.
Działania w ramach programu "Szkoła Promujaca Zdrowie"

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami na rzecz promowania zdrowia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żukowie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019.


Materiały przygotowała p. Barbara Bulczak


13 stycznia 2019 r.
Przedstawienie "Następnych Świąt nie będzie!" - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 2019 r.

Pracownicy SOSW, chcąc włączyć sie aktywnie w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowali spektakl pt."Następnych Świąt nie będzie!", który przedstawili 13 stycznia 2019 r. na Finale WOŚP w Hali Sportowej w Żukowie.Scenariusz i reżyseria: Barbara Bulczak

Oprawa muzyczna: Joanna Stencel


Wystąpili:

Panny Elfanny: Żaneta Diks, Dorota Jabłońska, Honorata Kotłowska, Patrycja Łaga, Małgorzata Węsierska

Panowie Elfowie: Radosław Modrzejewski, Dorota Sreberska, Halina Tusk

Sekretarka: Anna Korzeniecka-Bemowska

Ratownicy medyczni: Aleksandra Kaizer, Agnieszka Trzebiatowska

Sherlock Holmes: Sabina Kolka

Watson: Olga Leszczyńska

Pani Inspekcja z US: Agnieszka Sowa

Inspicjent S.: Sandra Nastały

Anioł ze Świętego Komisariatu: Monika Mielczewska

Polarna Joanna: Diana Wnuczyńska

Pani Mikołajowa: Iwona Reclaf

Święty Mikołaj: Ireneusz Laskowski

26 listopada 2018 r.
Informacja

W czwartek 29 listopada 2018 r. o godzinie 15.30 odbędzie się śródsemestralne spotkanie z rodzicami.

Przebieg spotkania:

1. Spotkanie ogólne
- szkolenie "Dojrzewanie - problem i co dalej? Strategie wspomagania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
- sprawy bieżące

2. Spotkanie w klasach z wychowawcami, rozmowy indywidualne z terapeutami.


8 listopada 2018 r.
Informacja

Informujemy, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu placówka bedzie nieczynna.