t

Działania w Ośrodku
rok szkolny 2018/2019

Innowacje pedagogiczne:


– „Trening Umiejętności Społecznych - program wspierania rozwoju społecznego uczniów z autyzmem w środowisku” - realiz. Barbara Bulczak, Żaneta Diks, Anna Ciegert
– Filmowy zawrót głowy- podnoszenie świadomości kultury filmowej, tworzenie scenek modelowych TUS” - realiz. Żaneta Diks, Alicja Hering, Patrycja Łaga
– „Z gościną wśród malowniczych miast i ciekawych miejsc Polski” - realiz. Stanisława Cirocka, Honorata Kotłowska, Joanna Stencel
– „Kolorowanka – rozwijanie zainteresowań, możliwości twórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem poprzez różnorodną aktywność związaną z kolorami i barwami podczas zajęć świetlicowych.” - realiz. Anna Korzeniecka - Bemowska, Monika Malc
– „EKSPERYMENTY NAUKOWE JAKO SPOSÓB PRZEKAZANIA WIEDZY”. Eksperymenty jako droga do wiedzy - zajęcia rewalidacyjno-integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. - realiz. Sabina KOlka, NAtalia Winczewska
– „Na stoku narciarskim” - realiz. Michał Dec, Mateusz Kłosowski
– „Ruch przez e-sporty” - realiz. Mateusz Kłosowski, Michal Dec
– „Zjednoczeni z Jezusem – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” - realiz. Gabriela Noetzel, Maria Żołądź
rok szkolny 2017/2018

Innowacje pedagogiczne:


„Trening Umiejętności Społecznych” - realiz. Barbara Bulczak, Żaneta Diks, Alicja Hering, Marlena Żyrek, Magdalena Paluszek, Karolina Kowalewska
„W krainie pasków, kropek i cętek – zwierzęta z różnych stron świata” - realiz. Stanisława Cirocka, Joanna Stencel
„Recycling, decoupage i kolage – rozwijanie wyobraźni plastyczno-technicznej oraz świadomości potrzeby ochrony środowiska u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem” - realiz. Żaneta Diks, Alicja Hering, Anna Korzeniecka - Bemowska
„Ku Dorosłości Chrześcijańskiej” - realiz. Gabriela Noetzel

rok szkolny 2016/2017

Innowacje pedagogiczne:


"Poranek z Makatonem - warsztaty terapeutyczne komunikacji alternatywnej w osnowie muzycznej"- realiz. Barbara Bulczak, Joanna Kozik, Patrycja Łaga
"Spotkania z przyjacielem - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną"- realiz. Gabriela Noetzel
"Geografia w kuchni - zajęcia rewalidacyjno - integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem"- realiz. Ewa Budźko, Sabina Kolka, Magdalena Paluszek
"Wiersze kaszubskie w pracach plastycznych"- realiz. Stanisława Cirocka, Joanna Stencel