top

KADRA OŚRODKA
Procedury postępowania kadry pedagogicznej i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa i demoralizacji wychowanków.
aktualizacja - maj 2021
Pracownicze Plany Kapitałowe - prezentacja
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania w SOSW w Żukowie Regulamin pracy zdalnej - listopad 2020
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległość
Regulamin pracy zdalnej, z załącznikami (wiosna 2020)

Kadrę dydaktyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy, w tym ponad połowa posiada stopień nauczyciela dyplomowanego


Ośrodek zatrudnia 5 pracowników administracyjnych oraz 19 pracowników obsługi.


Dyrektor Ośrodka

Barbara Bulczak


Wicedyrektor

Elżbieta Roszkowska


Wicedyrektor

Julita Hudela


Nauczyciele, terapeuci i wychowawcy Ośrodka:


pedagogPatrycja Cirocka
psychologowieKarolina Kowalewska
Karolina Rambowska-Lis
nauczyciele przedszkolaPiotr Buja
Ewelina Elas
Dorota Jabłońska
Olga Leszczyńska
Maria Stenzel
Halina Tusk
Julita Wołoszyn
wychowawcy i nauczyciele klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
(SP, SPP)
Maria Arendt
Danuta Elas
Stanisława Cirocka
Justyna Czepli
Dorota Głodowska
Marta Kłosowska
Sabina Kolka
Anna Korzeniecka - Bemowska
Honorata Kotłowska
Beata Łapa
Monika Malc
Wiesława Menzel
Gabriela Noetzel
Lucyna Pelowska
Iwona Reclaf
Joanna Stencel
Lucyna Stenzel
Małgorzata Węsierska
Dorota Zwara
Andrzej Żyrek
wychowawcy klas dla uczniów z autyzmem
(SP, SPP)
Beata Barańska
Emilia Bielawa
Ewa Budźko
Aleksandra Ciechanowicz
Anna Ciegert
Żaneta Diks
Anna Głodowska
Patryk Gutowski
Alicja Hering
Kamila Kobus
Anna Labuda
Magdalena Warmowska
Marlena Żyrek
nauczyciele religiiks. Krystian Kowalewski
Maria Żołądź
nauczyciele wf - u i terapeuci gimnastyki korekcyjnejAndrzej Dąbrowski
Michał Dec
Roman Karpus
Mateusz Kłosowski
nauczyciele zespołów rewalidacyjno - wychowawczychKatarzyna Gmurek
Magdalena Grotha
Kamilla Jabłońska
Natalia Kwidzińska
Beata Leszkowska
Kamila Migowska
logopedziGrażyna Dembska
Aleksandra Kaizer
Joanna Kozik
Magda Sajewicz
Anna Sochalska
Agnieszka Sowa
rehabilitanciMałgorzata Kos
Renata Kurowska
Monika Mielczewska
Radosław Modrzejewski
Agnieszka Trzebiatowska
terapeuci wczesnego wspomaganiaPatrycja Łaga
Dorota Sreberska
Dorota Zarach
wychowawcy świetlicyEwa Ciastek
Maria Stefanowska
wychowawcy grupy wychowawczejGabriela Kapica
Radosław Pleszyniak
Danuta Zuch
bibliotekaKatarzyna Filińska
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległość
Regulamin pracy zdalnej, z załącznikami (wiosna 2020)