top

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Godziny pracy psychologa (pani Karolina Rambowska-Lis) w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek08.00 - 11.30
Wtorek08.00 - 12.30
Środa07.30 - 12.30
Czwartek10.00 - 15.00
Piątek07.30 - 11.30

Godziny pracy pedagoga szkolnego (pani Patrycja Cirocka) w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek09.00 - 13.00
Wtorek07.30 - 12.30
Środa10.00 - 15.00
Czwartek09.00 - 13.00
Piątek07.30 - 11.30
Prezentacje na temat koronawirusa:

Problem handlu ludźmi.

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka.

Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.

Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.W

Poniżej prezentujemy prezentacje na ten temat, a także miejsca, w których można odnaleźć szczegółowe informacje na temat handlu ludźmi.
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.


Sieć BAKHITA - Do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Współczesnym Formom Niewolnictwa


Policja.pl - Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi


Urząd Wojewódzki w Gdańsku - przeciwdziałanie handlowi ludźmi.


Strona Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę".