to jest total top

INFORMACJE O PLACÓWCE

Obecnie (rok szkolny 2020/2021) w Ośrodku funkcjonują:


 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - przeznaczony dla dzieci od wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia wieku szkolnego, posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania;
 • Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Przedszkole Specjalne – przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.
  Na poziomie przedszkola prowadzimy 4 oddziały dla uczniów z autyzmem;
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  Szkoła jest ośmioklasowa.
  Na poziomie szkoły podstawowej prowadzimy 7 oddziałów dla uczniów z autyzmem;
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  Na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy prowadzimy 2 oddziały dla uczniów z autyzmem;
 • grupa wychowawcza w Ośrodku - całodobowa opieka nad wychowankami SOSW


Placówka posiada rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku


logo IWRD
Strona IWRD