top

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową.
Jest jeszcze wiele treści nieaktualnych i niedociągnięć, więc prosimy o wyrozumiałość i ciepliwość.logo i biskup


www.soswzukowo.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się
w środę 1 września 2021 r. o godzinie 08.30.
Nie planuje się spotkania wspólnego – uczniowie z wychowawcami spotkają się w klasach. Listy uczniów i przydziały do klas wywieszone będą przy wejściu do placówki.

Do zobaczenia!




Zachęcamy do zapoznania się z filmem na temat szczepień dzieci i młodzieży:



Nasi uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w nagraniu spotu "Jesteśmy wśród Was":



Ciche godziny w Urzędzie Gminy w Żukowie



16 kwietnia odbyła się Konferencja "Zrozumieć autyzm - w drodze do samodzielności" Zapraszamy na krótką relację z wydarzenia: TUTAJ



Zakończyła się rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2021/2022.
Lista dzieci przyjętych do oddziałów:



Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W związku z brakami kadrowymi (zgłoszenia nauczycieli i pań opiekunek, które przechodzą na opiekę nad dzieckiem) oraz licznymi zwolnieniami lekarskimi innych nauczycieli, pragnąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom, oddziały przedszkolne od 29 marca do 31 marca 2021 r., a następnie od 7 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r. przechodzą na zajęcia zdalne.

Decyzja co dalszej pracy po minionym okresie zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po ustaleniu możliwości kadrowych naszej placówki oraz poznaniu dalszych zaleceń rządu i Ministra Edukacji Narodowej.


Pozostałe oddziały pracują bez zmian


Prosimy Państwa o zrozumienie trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Barbara Bulczak
Dyrektor SOSW

Zarządzenie Dyrektora SOSW:

pdf

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Pozostajemy w trybie pracy stacjonarnej dla wszystkich oddziałów do czasu przerwy świątecznej, tj. do 31 marca 2021 roku. Od 1 kwietnia rozpoczyna się przerwa trwająca do 6 kwietnia 2021 r.

W przypadku nagłej zmiany naszych możliwości kadrowych (zwolnienia nauczycieli oraz pań opiekunek), będą Państwo natychmiast informowani przez wychowawców o wprowadzonym trybie nauczania dla poszczególnych oddziałów.

Jeżeli wyrażają Państwo obawę o zdrowie dziecka zaznaczam, iż mają Państwo prawo podjęcia decyzji, czy dziecko będzie uczęszczać na zajęcia stacjonarne.

W przypadku pozostawienia dziecka w domu proszę poinformować o tym fakcie wychowawcę i przewoźnika busa. W takiej sytuacji będziemy starać się o pozostanie w kontakcie z dzieckiem w trakcie realizowanych zajęć w klasie minimum raz dziennie oraz przesłanie przez wychowawcę mailem materiałów do pracy w domu z dzieckiem minimum raz w tygodniu. Nie jest to obowiązek pracy zdalnej, gdyż pracujemy stacjonarnie.

Barbara Bulczak
Dyrektor SOSW


Konferencja Autysci 2021


Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli i terapeutów zainteresowanych tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu na konferencję "Zrozumieć autyzm - w drodze do samodzielności" zorganizowaną w ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
W tym roku w związku z trwająca pandemia koronawirusa konferencja zostanie zorganizowana zdalnie, przy pomocy platformy Zoom. Do zobaczenia 16 kwietnia!


16 kwietnia 2021 r. (piątek)

platforma Zoom




Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w placówce nauczania hybrydowego na okres dwóch tygodni (16.02 - 26.02.2021 r.).

Oznacza to, iż dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkoły Przysposabiającej Do Pracy prowadzone będzie kształcenie w formie zdalnej, natomiast zajęcia przedszkolne, rewalidacyjno - wychowawcze oraz zajęcia w klasach I - III szkoły podstawowej, a także zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka nadal odbywać się będą w formie stacjonarnej.


Dyrekcja SOSW

Zarządzenie Dyrektora SOSW:

pdf
Rodzice i opiekunowie wychowanków,
informujemy, iż w razie potrzeby konsultacji psychologicznej dla ucznia lub rodzica możliwe będzie przeprowadzenie jej w formie bezpośredniej (w Ośrodku) po uprzedniu umówieniu się z Panią psycholog Karoliną Rambowską - Lis.
Umawiać się można dzwoniąc na numer Ośrodka (58 681 83 71) lub numer p. Karoliny, podany Państwu przez wychowawców lub też zgłaszając taką potrzebę na e-mail: soswzuk@poczta.onet.pl
Przypominamy, że w godzinach pracy p. psycholog można konsultować się telefonicznie.
Harmonogram pracy psychologa dostępny jest TUTAJ.
Prezentacje na temat "Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie" - dostępne są TUTAJ.



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie
pełni funkcję
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w powiecie kartuskim,

w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
"Za życiem"
logo za życiem



logo IWRD
Spełniamy wymagane STANDARDY!


Placówka bierze udział w programie

logo Szkoła prom
"Szkoła Promująca zdrowie"