total top

Informacje dla rodziców/opiekunów

7 kwietnia 2021 r.

Zakończona została rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2021/2022:

Ogłoszony został nabór do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2021/2022.
Na zgłoszenia dzieci czekamy do dnia 1 kwietnia 2021 r.


ogłoszenie o naborzeOgłoszenie o naborze harmonogram
Harmonogram rekrutacji
karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia dziecka
Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny dla dziecka
regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020 r. (wtorek)
2.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
SZKOLENIE
23 października 2020 r. (piątek)
3.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
SZKOLENIE
12 listopada 2020 r. (czwartek)
4.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
SZKOLENIE
13 listopada 2020 r. (piątek) - nie dotyczy SPP
5.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
6.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
21 grudnia (zamiast 4 stycznia 2021 r.) (poniedziałek) - nie dotyczy klas SPP
7.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
22 grudnia (zamiast 5 stycznia 2021 r.) (wtorek) - nie dotyczy klas SPP
8.Ferie zimowe1 – 14 lutego 2021 r.
9.Wiosenna przerwa świąteczna1 - 6 kwietnia 2021 r.
10.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
KONFERENCJA
16 kwietnia 2021 r.(piątek) - nie dotyczy klas SPP
11.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
SZKOLENIE
30 kwietnia 2021 r.(piątek)
12.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
4 czerwca 2021 r.(piątek)
13.Zakończenie roku szkolnego25 czerwca 2021 r.(piątek)

10 kwietnia 2020 r.

Zakończona została rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2020/2021:

25 marca 2020 r.
Komunikat dla rodziców w związku z zawieszeniem zajęć i kształceniem na odległość

TREŚĆ KOMUNIKATUinfo


ZDALNE NAUCZANIE - INFORMACJA DLA RODZICÓW


W obecnej sytuacji epidemiologicznej w całym kraju mamy obowiązek pracy i nauki zdalnej w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W naszym ośrodku nauczyciele i wychowawcy będą kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz mailowo przy wykorzystaniu kontaktu przez pocztę mailową ośrodka soswzuk@poczta.onet.pl, numeru telefonu ośrodka (58) 681-83-71 lub przy obopólnych uzgodnieniach nauczycieli i rodziców - co do wykorzystania prywatnych łączy (telefon, mail, messenger itp.)

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim nauczyciele będą informować Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Proponowane materiały, karty ćwiczeń, linki do zadań itp. będą zamieszczane na stronie internetowej SOSW oracz częściowo na naszym FB. Terapeuci prowadzący zajęcia typu logopedia, rehabilitacja oraz pracujący w Zespole Wczesnego Wspomagania będą się z Państwem kontaktować indywidualnie (telefon itp.), aby udzielić niezbędnych wskazówek, instruktażu co do przygotowanych i przesłanych ćwiczeń do ewentualnego wykonania ich przez rodzica w domu.Biuro w SOSW w Żukowie czynne jest codziennie

Uczniowie i ich rodziny, którzy chcą skorzystać w tym trudnym czasie z pomocy psychologa, wychowawcy klasy, kierownictwa ośrodka, mogą zgłosić taką potrzebę pod telefonem 58-681-83-71 (najlepiej w godzinach 8.00-14.00) lub o każdej porze na skrzynkę pocztową soswzuk@poczta.onet.pl


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka w sprawach pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala się dla rodziców i uczniów:
 1. kontakt elektroniczny ze szkolnym psychologiem Ośrodka: p. Diana Wnuczyńska diana.wnuczynska@gmail.com (w godzinach: pon. 8.00-15.00, wt. 8.00-10.00, śr. 8.00-15.00, czw. 8.00-10.00, pt. 8.00-12.00)
 2. kontakt elektroniczny z psychologiem z wczesnego wspomagania: p. Karolina Kowalewska karolagoral7@op.pl (w godzinach pon. 8.00-10.00, 10.30-11.30, 12.00—14.00; wt. 8.00-15.00, śr. 9.00-12.00, 13.00-14.00, czw. 9.00-15.00, pt. 8.00-12.00, 13.00-14.00)
 3. kontakt elektroniczny z kierownictwem ośrodka:
  Barbara Bulczak – dyrektor basia.bulczak@interia.eu
  Elżbieta Roszkowska - wicedyrektor elarosz@wp.pl
  Julita Hudela – wicedyrektor julita.h@wp.pl


Apelujemy do uczniów i ich rodzin o zastosowanie się do ogólnopolskiej akcji
i pozostawanie w domu.

W razie pytań, wątpliwości, czy też potrzeby wsparcia jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny do ośrodka (58) 681 83 71 w godzinach 10.00 - 14.00 (jeżeli nie uzgodnili Państwo innej formy kontaktu z nauczycielami). Następnie przekażemy Państwa prośbę o kontakt danemu nauczycielowi, terapeucie.

ZAJĘCIA ZDALNE - zasady i sposób ich prowadzenia!


Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.; poz. 493)
informuje, że:

 • I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka zadania realizowane przez Ośrodek będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • II. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane
 • 1) z wykorzystaniem:
 • a. materiałów dostępnych na stronach internetowych wykazanych na naszej stronie SOSW
 • b. materiałów, kart pracy przygotowanych przez nauczycieli (do pobrania ich ze strony SOSW)
 • c. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
 • d. innych materiałów wskazanych i przesyłanych przez nauczycieli dla uczniów;
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem:
- komunikator internetowy messenger,
- poczta elektroniczna,
- telefony komórkowe,
- komunikator internetowy facebook,
- inne formy wybrane przez nauczycieli.

3) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Przy planowaniu i prowadzeniu zajęć nauczyciele zobowiązani są uwzględniać w szczególności:

1.. potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
2.. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
3.. zróżnicowanie zajęć i tematyki lekcji w każdym dniu,
4.. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5.. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia przy urządzeniach elektronicznych mając na uwadze:
- zapobieganie wadom postawy
- zapobieganie wadom wzroku i innym dysfunkcjom naszych uczniów
- samodzielną pracę ucznia


W przypadku niemożności korzystania przez Państwo i dziecko z materiałów przesyłanych elektronicznie bardzo prosimy o kontakt z nauczycielem, aby uzgodnić ewentualne spotkanie w szkole, celem odebrania przygotowanych materiałów do pracy z dzieckiem.

Państwa praca z dzieckiem może odbywać się na materiałach, które Państwo posiadają w domu i oparta jest na zasadzie dobrowolności.


Bardzo prosimy, jeżeli wyrażą Państwo na to ochotę i zgodę, o gromadzenie w teczce zrealizowanych kart pracy i innych prac dziecka, w celu przekazania ich potem wychowawcy klasy lub danemu terapeucie.Pozdrawiamy serdecznie życząc zdrowia - kadra kierownicza SOSWMateriały dla rodziców:
m.in. "Jak organizować prace w domu;
"Jak motywować dziecko"
"Jak rozmawiac o koronawirusie i inne.
rar - mat. dla rodz
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
rar - mat. dla rodz
Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół
poradnik

24 stycznia 2020 r.
Spotkanie z rodzicami

W czwartek 30 stycznia 2020 r. o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami.


Zaplanowano:

 • prelekcja "Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss" - p. Katarzyna Gmurek
 • sprawy bieżące, krótka ocena I semestru - dyrektor Barbara Bulczak
 • spotkania z wychowawcami w klasach/ spotkania z terapeutami i innymi specjalistami

Zapraszamy!

20 grudnia 2019 r.
Ferie świąteczne

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od poniedziałku 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. trwają ferie świąteczne

Natomiast czwartek 2 stycznia oraz piątek 3 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, jednakże odbywać sie będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

11 listopada 2019 r.
Zaktualizowany regulamin wycieczek

Informujemy, iż w regulaminie wycieczek umieściliśmy zapis o możliwości oddania dokumentów ucznia nauczycielowi na czas wycieczki (pkt. V)

4 października 2019 r.
Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkolnym piątek 11 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (świetlicowe), ale tylko od godz. 7.00 do 12.00.
Prosimy rodziców o poinformowanie wychowawców klas, najpóźniej do wtorku 8 października, czy ich dzieci bedą tego dnia w placówce.

Ponadto w poniedziałek 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej planujemy zakończenie wszystkich zajęć o godz. 13.00.

W tym dniu odbędzie się apel poświęcony Dniu Nauczyciela, natomiast zajęcia mają mieć charakter mniej formalny – gry, zabawy, filmy, zajęcia integracyjne, muzyczne, konkursy itp.

wrzesień 2019 r.
Regulamin wycieczek, regulamin oraz plan pracy Rady Rodziców

Prosimy do zapoznanie się z nowym regulaminem wycieczek, obowiązującym w SOSW oraz regulaminem Rady Rodziców:


Przygotowaliśmy także propozycję planu pracy Rady Rodziców - uwagi i sugestie do treści dokumentu zgłaszać można na odres e-mail Ośrodka soswzuk@poczta.onet.pl lub do Przewodniczącej Rady Rodziców (członkowie Rady).


Broszura dla rodziców i opiekunów
"O seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną słów kilka"
proc. rodzice

Procedura współpracy z rodzicami
proc. rodzice

Inne procedury i dokumenty dostępne są TUTAJ