top

logo IWRD


STANDARDY DLA PLACÓWEK REKOMENDOWANYCH PRZEZ IWRD

Placówki rekomendowane przez IWRD prowadzą terapię, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. W placówkach tych nie wdraża się metod ni udokumentowanych naukowo. Placówki realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapii behawioralnej) i spełniają następujące standardy:

 1. Terapia jest zorganizowana wg określonych zasad:
  • W przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych;
  • Zaplanowany jest proces wdrażania do grupy – planowe zwiększanie liczby uczniów podczas poszczególnych zajęć;
  • Wszystkie pomoce do realizacji zadań danego dnia są odpowiednio wcześniej zaplanowane i przygotowane;
  • Pomieszczenia, w których prowadzona jest terapia są dostosowane do prowadzonego programu.
 2. W terapii dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystują techniki uczenia, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Należą do nich:
  • Plany aktywności
  • Metoda skryptów i ich wycofywania
  • Wideotrening
  • Uczenie incydentalne
  • Technika wyodrębnionych prób
 3. Posiadają dokumentację prowadzonej terapii. Dokumentacja zawiera:
  • rejestrację wszystkich prowadzonych zadań – dane zbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie
  • opis poszczególnych programów wraz z opisem pomocy, wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych zadań
  • rejestrację i opis postępowania w przypadku pojawiania się trudnych zachowań
  • Programy są nastawione na rozwijanie wszystkich stref deficytowych dzieci
 4. Wszystkie dzieci posiadają zindywidualizowane systemy motywacji:
  • Odpowiednio dobrane i modyfikowane nagrody bezpośrednie
  • W miarę robionych postępów żetonowy system wzmocnień oraz tablice wyboru nagród
 5. Rodzice, bądź opiekunowie ucznia są informowani na początku roku o programach edukacyjnych, na koniec roku – o poczynionych przez dziecko postępach.
 6. Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację – zakres ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD
 7. Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD.

Placówka rekomendowana jest całkowicie odrębnym podmiotem. Zadaniem IWRD jest służenie pomocą i radą odnoście prowadzonej terapii. Odpowiedzialność za wyniki terapii i sposób wprowadzania poszczególnych zaleceń ponosi dana placówka.