t

1,5% PODATKU

Przekaż nam swój 1,5% podatku! To nic nie kosztuje!
Nasz KRS - 0000215142.

Skorzystaj z naszego dedykowanego programu:

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki


W zbieraniu funduszy z 1,5% podatku wspiera nas Biuro Rachunkowe AMVIS
amvis

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Niepełnosprawnym Wychowankom
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego


jest organizacją pożytku publicznego, mającą prawo do zbierania funduszy z 1,5% podatku. Finanse, uzyskane z tego źródła są podstawą naszego finansowania (obok dotacji, które zdobywamy na realizację konkretnych projektów).

Informacje o wysokości uzyskanych kwot w poszczególnych latach dostępne są TUTAJ

Fundusze z 1,5% podatku przeznaczamy na:

- wkład własny wymagany przy realizacji projektów edukacyjno - terapeutycznych; - dofinansowywanie wszelkiego typu konkursów i imprez okazjonalnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki itp.), sportowych, kulturalnych, profilaktycznych, innowacji pedagogicznych organizowanych przez Ośrodek;
- dożywianie wychowanków SOSW;
- zakup leków i pampersów;
- zakup artykułów rehabilitacyjnych i medycznych (łóżko rehabilitacyjne, wózki, cewniki, balkoniki, worki stomijne itp.);
- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i obozy terapeutyczne;
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków;
- terapie (hipoterapia, terapia behawioralna itp.);


Wspomagamy finansowo Bale Integracyjne odbywające się w SOSW oraz tradycyjny Bal Absolwenta. Co roku Stowarzyszenie finansuje bożonarodzeniowe paczki żywnościowe dla wychowanków.

Dzięki finansom z „1,5%” w wychowankowie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. Ponadto dofinansowuje się zakup produktów kulinarnych na zajęcia gospodarstwa domowego prowadzone w grupie wychowawczej oraz w szkole przysposabiającej do pracy, pokrywamy też inne koszty wynikające z potrzeb naszych podopiecznych.Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1,5%?


Prawo, by przekazać 1,5% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:


  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Jak przekazać 1,5% podatku?


Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%
Można również wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku (cel szczegółowy).

Podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji - wówczas do Stowarzyszenia trafią następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, rozliczających się razem, oraz wysokość kwoty, przekazanej na rzecz organizacji,
  • przeznaczenie kwoty - jeśli wskazano cel szczegółowy.

Są to dane, które mogą posłużyć nam celem podziękowania za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik będzie chciał pozostać anonimowy, nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może oczywiście przekazać 1% podatku.Oto przykład:


PIT - 37


kliknij:
pit37

oraz analogicznie:

PIT - 28


pit28

PIT - 36


pit36

PIT - 38


pit38

W formularzu PIT 36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w części O oraz P, natomiast w formularzu PIT-39 w części H oraz I.