t

logo za zyciem
Program "Za życiem" - wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Od grudnia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie kartuskim.


Główne zadania ośrodka


  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

O proces wsparcia rodziny i dziecka dba wysoko wyspecjalizowana kadra: terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeuci, terapeuci SI, oligofrenopedagodzy, neurologopedzi oraz psycholog.


Ośrodek prowadzi także punkt konsultacyjny. Zespoły terapeutyczne prowadzą konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.


Kontakt pod numerem telefonu 58 681 83 71.

Stosowane metody terapii:


Terapie stosowane w ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym
w Żukowie
ikona pdf