t

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

logo Szk prom

Spełniając wszelkie kryteria w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Koordynatora Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie p. Teresę Burczyk otrzymaliśmy 28 Listopada 2017 r. Akt przynależności do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie uroczyście wręczony przez kapitułę Kuratorium Oświaty.


Obecnie staramy się o Certyfikat Wojewódzki.


imagebam.com imagebam.com

O programie

Realizacja programu

rok szkolny
2019/2020
rok szkolny
2018/2019
rok szkolny
2017/2018
rok szkolny
2016/2017

O programie Szkoła Promująca Zdrowie.


Edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka, a zdrowie jest najwyższą wartością. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, plany, rozwijać się, zmieniać środowisko. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży.

Szkoła Promująca Zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. W takiej szkole wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.


Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. To nie tylko dbanie o zdrowe odżywianie, ruch, wycieczkii rekreacja na świeżym powietrzu, to również dbanie o dobre samopoczucie wychowanków i pracowników w szkole, przy zapewnieniu i dbaniu o bezpieczeństwo wszystkich osób. Działania te dały nam podstawę do włączenia się w realizację europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”, która oparta jest na 5 standardach.

Standardy
Szkoły Promującej Zdrowie

W roku szkolnym 2016/2017 zgłosiliśmy się do przyjęcia naszej placówki do sieci Szkół Promujących Zdrowie i rozpoczęliśmy okres przygotowawczy. Opracowaliśmy diagnozy potrzeb związanych z realizacją tematyki prozdrowotnej i stworzyliśmy program profilaktyki zdrowotnej, który w trakcie jego trwania będzie rozszerzany i modyfikowany.

Po czasie przygotowawczym przez dwa lata wykonywać będziemy wypracowane i zaplanowane działania aby uzyskać Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W celu realizacji zaplanowanych działań lub ich modyfikacji, poprzez np. dodawanie nowych, aktualnych zadań, pomysłów; liczymy bardzo na wsparcie i udział Państwa – rodziców naszych dzieci, gdyż ich zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie traktujemy jako dobro najważniejsze.


Koordynatorem programu na terenie placówki od września 2018 roku jest pan Mateusz Kłosowski (poprzednie 2 lata rolę tę pełnił pan Andrzej Dąbrowski), którego wspiera pedagog szkolny - Barbara Bulczak oraz powołany 5-osobowy zespół nauczycieli/terapeutów z różnych poziomów edukacyjnych.


Informacje o programie ze strony Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Realizacja programu
rok szkolny
2019/2020
rok szkolny
2018/2019
rok szkolny
2017/2018
rok szkolny
2016/2017