top


Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w placówce nauczania hybrydowego na okres dwóch tygodni (16.02 - 26.02.2021 r.).

Oznacza to, iż dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkoły Przysposabiającej Do Pracy prowadzone będzie kształcenie w formie zdalnej, natomiast zajęcia przedszkolne, rewalidacyjno - wychowawcze oraz zajęcia w klasach I - III szkoły podstawowej, a także zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka nadal odbywać się będą w formie stacjonarnej.


Dyrekcja SOSW

Zarządzenie Dyrektora SOSW:

pdf

Rodzice i opiekunowie wychowanków,
informujemy, iż w razie potrzeby konsultacji psychologicznej dla ucznia lub rodzica możliwe będzie przeprowadzenie jej w formie bezpośredniej (w Ośrodku) po uprzedniu umówieniu się z Panią psycholog Karoliną Rambowską - Lis.
Umawiać się można dzwoniąc na numer Ośrodka (58 681 83 71) lub numer p. Karoliny, podany Państwu przez wychowawców lub też zgłaszając taką potrzebę na e-mail: soswzuk@poczta.onet.pl
Przypominamy, że w godzinach pracy p. psycholog można konsultować się telefonicznie.
Harmonogram pracy psychologa dostępny jest TUTAJ.
Prezentacje na temat "Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie" - dostępne są TUTAJ.
przełożenie konferencji 2020


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie
pełni funkcję
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w powiecie kartuskim,

w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
"Za życiem"
logo za życiemlogo IWRD
Spełniamy wymagane STANDARDY!


Placówka bierze udział w programie

logo Szkoła prom
"Szkoła Promująca zdrowie"