t

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe corocznie publikowane jest w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych OPP Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.pozytek.gov.pl