t

Działania Stowarzyszenia w poszczególnych latach
(we współpracy z SOSW)

Główne działania w roku 2022:

 • realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (od połowy września do końca roku)
 • projekt "Być niczym Charles Darwin" – dotacja Powiatu Kartuskiego (4000 zł);
 • projekt „Zdobywamy szczyty" – dotacja Powiatu Kartuskiego (6000 zł);
 • projekt „Śpiewam, tańczę, maluję - zdobywam wiedzę"– dotacja Powiatu Kartuskiego (2200 zł);
 • projekt'„Jesteśmy wśród Was – Podróż do Krainy Bajek!"- Festyn Integracyjny
  z okazji Dnia Dziecka'
  – dotacja Gminy Żukowo (6000 zł);
 • projekt „XXVII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych" – dotacja Gminy Żukowo (2000 zł)
 • projekt „Swego nie znacie... - Legendy żukowskie oczami dzieci ze spektrum autyzmu" – dotacja Gminy Żukowo (2000 zł)
 • projekt "Z gościną wśród malowniczych miast i ciekawych miejsc Polski- wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Saska Małego" (finansowanie własne)
 • dofinansowanie innowacji„Mistrzowie warcabów"oraz "Mali Einsteini"
 • dofiansowanie wyjazdu wychowanków na warsztaty tańca w Legionowie

Dofinansowaliśmy miedzy innymi:


 • wyjazdy do Łapalic oraz Gdańska (dwudniowa wycieczka)
 • Spotkania muzyczne (Konkurs Kolęd)
 • Bal Karnawałowy
 • Piknik grup muzycznych i tanecznych
 • świąteczne paczki żywnościowe
 • Wigilie klasowe
 • spotkania kulinarne
 • konkursy plastyczne i fotograficzne
 • konkurs czytania
 • nagrody dla absolwentów na koniec roku szkolnego
 • i inne wydarzenia szkolne

Dzięki darowiźnie finansowej Państwa Magdaleny i Piotra Gołąbków wyposażylismy salę do terapii bazalnej w Ośrodku, m.in. w łóżko wodne, światłowody

Jak co roku finansowaliśmy wyżywienie dla wychowanków, podobnie jak w poprzednich latach wspieraliśmy działalność szkolnego zespołu WOLT.

Główne działania w roku 2021:

 • realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (5748 godzin terapii, 28 terapeutów)
 • projekt „Lubię majsterkować" – dotacja Powiatu Kartuskiego (3000 zł);
 • projekt „Aktywne słuchanie muzyki" – dotacja Powiatu Kartuskiego (4000 zł);
 • projekt '„Pani Aniu, Pani Kasiu - co słychac w świecie?"– dotacja Powiatu Kartuskiego (2000 zł);
 • projekt „XXVI Turniej Gier i Zabaw Ruchowych" – dotacja Gminy Żukowo (2000 zł)
 • projekt "Z gościną wśród malowniczych miast i ciekawych miejsc Polski- wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Olsztyna"
 • dofinansowanie innowacji„Dziesięć wyjątkowych portretów - wariacje w obiektywie
 • zakup narzędzia diagnostyczego „Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP" (dzięki darowiźnie p. Artura Kotłowskiego

Dofinansowaliśmy miedzy innymi:


 • wyjazdy do Chmielna, Gdańska, Tuchlina, Kiełpina, dwukrotnie do Będomina
 • Spotkania muzyczne (Konkurs Kolęd, Rodzinne kolędowanie)
 • Bal Karnawałowy
 • świąteczne paczki żywnościowe
 • Wigilie klasowe
 • spotkania kulinarne
 • konkursy plastyczne i fotograficzne
 • nagrody dla absolwentów na koniec roku szkolnego
 • realizację spotu dotyczącego autyzmu
 • i inne wydarzenia szkolne

W związku z procedurą nadania Ośrodkowi imienia Biskupa z świętego Mikołaja aktywnie włączyliśmy się w działania z tym związane, zbiórką funduszy na tablicę pamiątkową, organizację konkursów, związanych z patronem oraz organizacją uroczystościi nadania imienia w dniu 5 maja 2021 r.

Jak co roku finansowaliśmy wyżywienie dla wychowanków, podobnie jak w poprzednich latach wspieraliśmy działalność szkolnego zespołu WOLT.

Główne działania w roku 2020:

W związku ze stanem pandemii koronawirusa, związanymi z nią ograniczeniami, lockdownem oraz prowadzeniem zajęć w SOSW w formie zdalnej przez kilka miesięcy działalność Stowarzyszenia została bardzo ograniczona.

Nie udało sie zrealizować żadnych planowanych projektów edukacyjno - terapeutycznych, jednakże udało się wypełnić większość zadań związanych z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

Zatrudniliśmy 25 terapeutów i przeprowadziliśmy w ciągu roku 4540 godzin zajęć terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w ramach działalności odpłatnej).


Sfinansowaliśmy miedzy innymi:


 • wyjazd do Gdańska na przedstawienie "Trudne pytania"
 • innowację "Alpaki"
 • Spotkania muzyczne (Koknurs Kolęd, Rodzinne kolędowanie)
 • Bal Karnawałowy
 • świąteczne paczki żywnościowe
 • Wigilie klasowe
 • konkursy plastyczne i fotograficzne
 • nagrody dla absolwentów na koniec roku szkolnego
 • akcesoria do defibrylatora zakupionego w poprzednim roku (z nadwyżki zebranej podczas zbiórki funduszy)

Jak co roku finansowaliśmy wyżywienie dla wychowanków, podobnie jak w poprzednich latach wspieraliśmy działalność szkolnego zespołu WOLT.

Główne działania w roku 2019:

W lutym 2019 roku zdecydowaliśmy się przystąpić do przetargu na prowadzenie zajęć terapeutyczych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W ramach przetargu przedstawiliśmy najkorzystniejszą ofertę i podpisaliśmy umowę z SOSW na prowadzenie następujących terapii:

 • zajęcia terapeutyczne z logopedą
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
 • zajęcia terapeutyczne z fizjoterapeutą
 • zajęcia terapeutyczne z oligofrenopedagogiem
 • Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem (praca z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju)
 • Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem w zakresie integracji sensorycznej
 • Zajęcia terapeutyczne z surdopedagogiem
 • Zajęcia terapeutyczne z oligofrenopedagogiem z wykorzystaniem metod wielozmysłowego poznawania świata

Do prowadzenia terapii zatrudniliśmy wykwalifikowanych terapeutów (24 osoby w ciągu roku) i przeprowadziliśmy 4175 godzin terapii.


Zrealizowaliśmy, jak co roku, projekty edukacyjno - terapeutyczne:

 • projekt „Kręci nas Teatr” – program twórczego rozwoju osób z
  z niepełnosprawnością intelektualną”
  – dotacja Powiatu Kartuskiego (2600 zł);
 • projekt „Zrobię to sam - być jak Adam Słodowy – dotacja Powiatu Kartuskiego (2000 zł);
 • projekt '„Jesteśmy wśród Was – Podróż do Krainy Bajek!"- Festyn Integracyjny
  z okazji Dnia Dziecka'
  – dotacja Gminy Żukowo (6000 zł);
 • projekt „XXV Turniej Gier i Zabaw Ruchowych" – dotacja Gminy Żukowo (1500 zł)
 • projekt "Z gościną wśród malowniczych miast i ciekawych miejsc Polski – wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Torunia ;- dotacja PFRON (1500 zł)

Sfinansowaliśmy miedzy innymi:


 • wyjazdy do Gdańska, Gdyni, Łubiany
 • letni pobyt grupy wychowanków w Ośrodku Sunny Hill w Stężycy
 • Spotkania muzyczne (kolędy, Wesołe Nutki i goście)
 • Światowy Dzień Zespołu Downa
 • Bal Karnawałowy
 • Konkurs Wiedzy Matematycznej
 • Konkurs Czytania
 • konkursy plastyczne i fotograficzne
 • imprezy cykliczne (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet itp.)
 • warsztaty bębniarskie
 • materiały na zajęcia klas SPP i świetlicy
 • sprzęt sportowy
 • i inne wydarzenia szkolne

Jak co roku finansowaliśmy wyżywienie dla wychowanków, przygotowaliśmy paczki żywnościowe na Święta dla siódemki wychowanków oraz podobnie jak w poprzednich latach sfinansowaliśmy zakup żywności na Wigilie klasowe.


Wspieraliśmy innowację "Na stoku", dzięki której wychowankowie uczą się jeździć na nartach oraz zespół WOLT. Na koniec roku szkolnego sfinansowaliśmy nagrody dla absolwentów Ośrodka.


W roku 2019 wspieraliśmy także indywidualne potrzeby wychowanków. Część kosztów pokryta została z wpłat celowych z 1% podatku, część ze środków własnych m.in. zakupiliśmy wózek rehabilitacyjny dla ucznia Szkoły Przysposabiającej Do Pracy.


Z inicjatywny jednego z naszych członków została zorganizowana zbiórka funduszy poprzez portal zrzutka.pl na zakup defibrylatora na potrzeby SOSW.

Defibrylator zotał zakupiony w grudniu 2019 r. i zainstalowany w holu budynku Ośrodka w Żukowie.

Główne działania w roku 2018:

 • projekt „Teatralno-Muzyczna Odyseja Kosmiczna – program twórczego rozwoju osób
  z niepełnosprawnością intelektualną”
  – dotacja Powiatu Kartuskiego (2170 zł);
 • projekt „Artyści na start” – warsztaty techniczno-modelarskie dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  – dotacja Powiatu Kartuskiego (2835 zł);
 • projekt '„Jesteśmy wśród Was – Mamo, Tato, bawcie się z nami!"- Festyn Integracyjny
  z okazji Dnia Dziecka'
  – dotacja Gminy Żukowo (6000 zł);
 • projekt „XXIV Turniej Gier i Zabaw Ruchowych" – dotacja Gminy Żukowo (1500 zł)
 • projekt "Hej Mazury, jak wy cudne" - wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Sasku Małego;- dotacja PFRON (1700 zł)
 • współorganizacja konferencji dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów na temat „Wspieranie osoby z autyzmem przez wielospecjalistyczne oddziaływanie” - 5 kwietnia 2018 roku w Żukowie;
 • współorganizacja konferencji dla rodziców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych „Wsparcie na starcie” - 15 maja 2018 roku w Żukowie;
 • współorganizacja szkolenia dla nauczycieli SOSW w zakresie MAKATONU
 • Rejs wychowanków jachtem żaglowym BRYZA H po Zatoce Gdańskiej;

Sfinansowaliśmy między innymi:


 • wyjazdy do Gdańska (ZOO, Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, Opera Bałtycka) i do Będomina
 • letni pobyt grupy wychowanków w Ośrodku Sunny Hill w Stężycy
 • Spotkania muzyczne (kolędy, Wesołe Nutki i goście)
 • spotkania kulinarne (Kuchnia kaszubska, kuchnia polska)
 • Bal Wszystkich Świętych
 • Bal Karnawałowy
 • świąteczne paczki żywnościowe
 • akcja „Pierniki dla Afryki”
 • Konkurs Języka Polskiego
 • Konkurs Czytania
 • konkursy plastyczne i fotograficzne
 • imprezy cykliczne (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet itp.)
 • i inne wydarzenia szkolne

W związku ze stuleciem Niepodległości Polski dołączaliśmy się do obchodów tego wydarzenia poprzez zakup godeł do klas, sponsorowanie imprez i konkursów, takich jak: Biało-czerwone śpiewanie, a także nagrodziliśmy wszystkich uczestników akcji „Teledysk Patriotyczny”.


Jak co roku finansowaliśmy wyżywienie dla wychowanków, przygotowaliśmy paczki żywnościowe na Święta dla czwórki wychowanków oraz podobnie jak w poprzednich latach sfinansowaliśmy zakup żywności na Wigilie klasowe.


W roku 2018 nadal wspieraliśmy działalność zespołu tanecznego WOLT (stroje, art. animacyjne). Na koniec roku szkolnego sfinansowaliśmy nagrody dla absolwentów Ośrodka.


W roku 2018 wspieraliśmy także indywidualne potrzeby wychowanków. Część kosztów pokryta została z wpłat celowych z 1% podatku, część ze środków własnych m.in. zakupiliśmy elektroniczną nianię, a także komplet podręczników dla ucznia klasy zerowej.

Główne działania w roku 2017:

 • projekt „Trzy razy A - animator, aktor, artysta”- warsztaty teatralne dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną."
  – dotacja Powiatu Kartuskiego;
 • projekt '„Jesteśmy wśród Was - Bawimy się razem”- Festyn Integracyjny
  z okazji Dnia Dziecka'
  – dotacja Gminy Żukowo;
 • projekt „XXIII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych" – dotacja Gminy Żukowo
 • "Na Piastowskim szlaku" - wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Biskupina;
 • Rejs wychowanków jachtem żaglowym Gdańsk - Hel - Gdańsk;
 • Program Edukacyjny "Żyj smacznie i zdrowo";
 • wsparcie innowacji pedagogicznej "Geografia w kuchni”;

Sfinansowaliśmy miedzy innymi:


 • zakup okularów, odzieży dla wychowanków
 • koszty wyżywienia wychowanków
 • koszty badań lekarskich
 • świąteczne paczki żywnościowe
 • zakup artykułów rehabilitacyjnych (orteza, wózek rehabilitacyjny, basen rehabilitacyjny)(dofinans.)
 • wyjazdy wychowanków na wycieczki
 • nagrody dla absolwentów Ośrodka
 • instrumenty muzyczne
 • artykuły animacyjne
 • warsztaty bębniarskie

Ponadto współorganizowaliśmy m.in. następujące imprezy:

 • Bal Karnawałowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 • Bal Wszystkich Świętych
 • Spotkania z piosenką "Wesołe Nutki i Goście"
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Dzień Chłopaka, Wigilie klasowe
 • i inne imprezy;
oraz konkursy:
 • "Pamiętnik z wakacji"
 • Konkurs języka polskiego"
 • "Pluszowy Miś"
 • "Mikołaj z przyszłości"
 • i inne

Główne działania w roku 2016:

 • projekt „Czas wolny wychowanka" – dotacja Powiatu Kartuskiego
 • projekt „W świecie teatru” – dotacja Powiatu Kartuskiego
 • projekt „Jesteśmy wśród Was - sztuka łączy wszystkich" – dotacja Gminy Żukowo
 • projekt „XXII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych" – dotacja Gminy Żukowo
 • wyjazd turystyczno rekreacyjny do Bukowiny Tatrzańskiej
 • Program Edukacyjny "Żyj smacznie i zdrowo"
 • wsparcie innowacji pedagogicznej "Geografia w kuchni”

Sfinansowaliśmy miedzy innymi:


 • zakup odzieży i obuwia dla wychowanków
 • koszty wyżywienia wychowanków
 • świąteczne paczki żywnościowe
 • zakup artykułow rehabilitacyjnych (materac przeciwodleżynowy)
 • wyjazdy wychowanków - do Gdańska (Rewia Na Lodzie), do Stacji Kultura w Rumii, do ZOO w Tuchlinie
 • warsztaty kreatywności w Laboratorium Twórczości "Pryzmat" oraz występ grupy na Odysei Umysłu w Gdańsku
 • stroje i wyposażenie szkolnego zespołu tanecznego WOLT
 • nagrody dla absolwentów Ośrodka

Ponadto współorganizowaliśmy m.in. następujące imprezy:

 • Bal Karnawałowy SPP w "Gryfie"
 • Bal Karnawałowy dla wychowanków Zespołu Wczesnego Wspomagania
 • Bal Karnawałowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 • Spotkania z piosenką
 • Dzień Chłopaka, Wigilie klasowe
 • i inne imprezy i konkursy szkolne
wcześniejsze lata