t

Informacje o uzyskanych darowiznach w poszczególnych latach:

Wpłaty celowe przeznaczamy zgodnie z określonym przez darczyńcę celem lub na potrzeby wskazanych wychowanków, natomiast wpłaty na Stowarzyszenie przeznaczone są na działalność statutową organizacji – pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym wychowankom SOSW.


Rok 2021:

W roku 2020 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 15 901,70 zł.

Ponadto otrzymaliśmy 2 686,40 zł darowizn od osób prawnych i 10 655,00 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2020:

W roku 2020 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 20 844,70 zł.

Ponadto otrzymaliśmy 5 000,00 zł darowizn od osób prawnych i 1 760,25 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2019:

W roku 2019 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 33 485,30 zł.

Ponadto otrzymaliśmy 4 500,00 zł darowizn od osób prawnych i 19 323,00 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2018:

W roku 2018 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 21 000,90 zł.

Ponadto otrzymaliśmy 6 275,00 zł darowizn od osób prawnych i 9 329,00 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2017:

W roku 2017 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 20 176,50 zł.

Ponadto otrzymaliśmy 1 221,00 zł darowizn od osób prawnych i 6835,50 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2016:

W roku 2016 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 20 975,00 zł , w tym:
 • 15 839,20 zł - na rzecz Stowarzyszenia;
 • 5 075,80 zł – na rzecz podopiecznego Filipa Hapki


Ponadto otrzymaliśmy 9 720,00 zł darowizn od osób prawnych i 5 060,00 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2015:

W roku 2015 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 23 843,00 zł , w tym:
 • 15 880,70 zł - na rzecz Stowarzyszenia;
 • 7 962,30 zł – na rzecz podopiecznego Filipa Hapki


Ponadto otrzymaliśmy 5 232,09 zł darowizn od osób prawnych i 4 310,00 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych

Rok 2014:

W roku 2014 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 29 126,40 zł , w tym:
 • 16 560,70 zł - na rzecz Stowarzyszenia;
 • 12 565,70 zł – na rzecz podopiecznego Filipa Hapki


Ponadto otrzymaliśmy 13 220,00 zł darowizn od osób prawnych (w tym 9 080 zł z przeznaczeniem na wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej) i 6 788,32 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych (w tym 3 300 zł z przeznaczeniem na wyjazd do Bukowiny Tatrz.).

Rok 2013:

W roku 2013 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 23 791,70 zł , w tym:
 • 21 804,20 zł na rzecz Stowarzyszenia;
 • 1 668,10 zł – na rzecz wychowanka Pawła Drewinga,
 • 137,80 zł – na rzecz wychowanki Emilii Kolka,
 • 181,60 na rzecz wychowanka Bartłomieja Brzeskiego.


Ponadto otrzymaliśmy 7 875,00 zł darowizn od osób prawnych i 1 436,50 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych.

Rok 2012:

W roku 2012 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 24 633,52 zł , w tym:
 • 19 149,27 zł na rzecz Stowarzyszenia;
 • 1 535,50 zł – na rzecz wychowanka Pawła Drewinga,
 • 155,00 zł – na rzecz wychowanki Emilii Kolki,
 • 979,60 zł na rzecz wychowanki Martyny Sylki,
 • 2814,15 zł na rzecz wychowanka Bartłomieja Brzeskiego.


Ponadto otrzymaliśmy 2 408,00 zł darowizn od osób prawnych i 3 451,48 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych.

Rok 2011:

W roku 2011 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 33 083,30 zł , w tym:
 • 17 145,00 zł na rzecz Stowarzyszenia;
 • 7 474,50 zł – na rzecz wychowanka Pawła Drewinga,
 • 7 961,20 zł – na rzecz wychowanki Emilii Kolki,
 • 502,60 zł na rzecz wychowanki Martyny Sylki,


Ponadto otrzymaliśmy 9 025,00 zł darowizn od osób prawnych i 4 723,70 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych.

Rok 2010:

W roku 2010 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 15 752,60 zł .


Ponadto otrzymaliśmy 91 zł darowizny od osoby prawnej i 1190,00 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych.

Rok 2009:

W roku 2009 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało łącznie 19 034 zł. .


Ponadto wpłacono 3271,68 zł innych darowizn pieniężnych.

Rok 2008:

W roku 2008 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku uzyskało aż 52 382,24 zł! To bardzo korzystny wynik zmiany przepisów dotyczących sposobu odliczania 1% podatku od osób fizycznych.


Ponadto wpłacono 678,00 zł innych darowizn pieniężnych.

Rok 2007:

W roku 2007 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku otrzymało 8 329,33 zł.


Ponadto wpłacono 1018,00 zł innych darowizn pieniężnych.

Rok 2006:

W roku 2006 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku otrzymało 5 823,43 zł.


Ponadto wpłacono 4500,00 zł darowizny celowej (wyżywienie wychowanków) od firmy Energa oraz 8,42 zł innych darowizn pieniężnych.

Rok 2005:

W roku 2005 Stowarzyszenie z wpłat z 1% podatku otrzymało 4 043,05 zł.