t

Nasze cele i zadaniaCelem Stowarzyszenia jest:

  1. Wspieranie wychowanków w dążeniu do możliwie wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do samodzielnego życia i wykonywania zawodu.
  2. Doskonalenie bazy, warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych służących prawidłowemu przebiegowi procesów rozwoju wychowanków.
  3. Wspieranie rodzin w procesie wychowania dziecka i jego socjalizacji we współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.
  4. Wspieranie wychowanków poprzez działania profilaktyczne w zakresie uzależnień.
  5. Wspieranie rozwoju wychowanków poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.


Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, mającą prawo do zbierania funduszy z 1% podatku. Jest to jedno z podstawowych źródeł finansowania organizacji. Ponadto corocznie organizacja składa oferty na prowadzenie zadań publicznych, uzyskując dotacje na projekty edukacyjne i terapeutyczne.