t

Podopieczni Stowarzyszenia


Podopiecznymi Stowarzyszenia są przede wszystkim niepełnosprawni wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żukowie, w wieku od kilku miesięcy do 25 roku życia.

Są to dzieci i młodzież funkcjonujących w SOSW:
  • Przedszkola Specjalnego
  • Szkoły Podstawowej Nr 2,
  • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy,
  • podopieczni Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Nasi wychowankowie to osoby z różnymi niepełnosprawnościami:
- przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim;
- z autyzmem;
- z niepełnosprawnością ruchową;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na poziomie Wczesnego Wspomagania pomagamy też dzieciom wykazującym opóźnienia w rozwoju mowy, czy też w rozwoju psycho - ruchowym.
Nie ograniczamy się jedynie do wychowanków - w razie potrzeby wspomagamy także ich rodziny. Organizujemy także imprezy pozaszkolne, na które zapraszamy niepełnosprawnych spoza naszego Ośrodka.